Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 220/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/02/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2378-1677209415988-38598085.doc
DT2378-1677209415988-38598085_converted(24.02.2023_14h56p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung