Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 275/TB-VPUB   Ngày ky´: 05/09/2022  
  Trích yếu: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tại cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý vụ việc bà Lê Thị Loan và bà Lữ Thị Duy Hiền đăng ký gặp Chủ tịch UBND tỉnh qua tiếp công dân  
Tệp đính kèm:
08_ThongbaoKL_275_ngay_05092022.pdf
Người cập nhật: admin/gov/vn