Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 536/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/05/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6622-1651801160618-00169967.doc
DT6622-1651801160618-00169967(08.05.2022_13h26p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn