Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 56/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/10/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định về khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT15268-1664441599608-49612096.doc
DT15268-1664441599608-49612096_converted(13.10.2022_14h44p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam