Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 357/KH-UBND   Ngày ky´: 06/02/2023  
  Trích yếu: V/v Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT1453-1675650944640-59228192_vominhtam-06-02-2023_11h21p17.doc
DT1453-1675650944640-59228192_vominhtam-06-02-2023_11h21p17_converted(06.02.2023_15h12p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy