Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3055/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 13/07/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện giải pháp chủ yếu về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT10688-1657593206627-79594012_vominhtam-12-07-2022_17h19p49.doc
DT10688-1657593206627-79594012_vominhtam-12-07-2022_17h19p49_converted(13.07.2022_07h29p08)_signed.pdf
TAI LIEU KEM THEO CV 3055.zip
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy