Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 272/TB-VPUB   Ngày ky´: 16/09/2020  
  Trích yếu: V.v kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng Chống dịch COVID-19.  
Tệp đính kèm:
TBVP272_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc