Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 77/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/01/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trên lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT924-1674006335139-96070009.doc
DT924-1674006335139-96070009_converted(23.01.2023_17h17p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn