Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2234/KH-UBND   Ngày ky´: 25/05/2022  
  Trích yếu: V/v Tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT7754-1653447372415-27766448.doc
DT7754-1653447372431-17665750.doc
DT7754-1653447372449-85051501.xls
DT7754-1653447372415-27766448(25.05.2022_14h09p01)_signed.pdf
Phu luc kem theo KH2234.rar
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc