Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 145/QĐ-UBND   Ngày ky´: 03/04/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định phê duyệt Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT4823-1680449658717-46252613.doc
DT4823-1680449658688-46010135_nguyendinhtuan-03-04-2023_05h26p32.doc
DT4823-1680449658717-46252613_converted(03.04.2023_16h25p39)_signed.pdf
KE HOACH KEM THEO QD 145(03.04.2023_16h27p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh