Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3827/UBND-KTTH   Ngày ky´: 09/09/2019  
  Trích yếu: V.v tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3827_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà