Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 414/PC-VPUB   Ngày ky´: 04/09/2020  
  Trích yếu: V/v chuyển văn bản số 1004/CAT-PH10 ngày 27/8/2020 của Công an tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
PCVP 414_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh