Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2072/UBND-KTTH   Ngày ky´: 11/06/2020  
  Trích yếu: V/v bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn quốc gia.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2072_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung