Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 217/QĐ-UBND   Ngày ky´: 02/03/2022  
  Trích yếu: Về việc ban hành Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT2905-1646189934222-48091566_nnminh-02-03-2022_14h39p04.doc
DT2905-1646189934222-48091566_nnminh-02-03-2022_14h39p04_converted(02.03.2022_20h09p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh