Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 143/QĐ-UBND   Ngày ky´: 03/04/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức lại Bệnh viện Y dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế  
Tệp đính kèm:
DT4670-1680147474503-51436937.doc
DT4670-1680147474503-51436937(03.04.2023_08h30p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc