Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4251/UBND-VXNV   Ngày ky´: 08/10/2019  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.  
Tệp đính kèm:
CVUB4251_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc