Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1458/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/09/2019  
  Trích yếu: V/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1458_signed.pdf
Người cập nhật: Ngô Trần Trà My