Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 495/QĐ-UBND   Ngày ky´: 29/04/2022  
  Trích yếu: Về việc cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6294-1651119682097-82851768.docx
DT6294-1651119682097-82851768(29.04.2022_10h46p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc