Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 903/UBND-KTTH   Ngày ky´: 07/03/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  
Tệp đính kèm:
DT3110-1646543417377-69010527.pdf
DT3110-1646543417833-48854595.pdf
DT3110-1646619176421-46171214.doc
DT3110-1646619176421-46171214(07.03.2022_10h47p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung