Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1522/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 17/04/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, điều kiện đảm bảo kết nối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử (phiên bản 1.0)  
Tệp đính kèm:
DT5700-1681604298953-30150244.docx
DT5700-1681604308776-58612136.pdf
DT5700-1681604298953-30150244(17.04.2023_14h20p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương