Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1579/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/09/2020  
  Trích yếu: V/v điều chỉnh thông tin lao động đã có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên bàn TP. PRTC.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1579_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến