Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 185/BC-UBND   Ngày ky´: 24/06/2020  
  Trích yếu: V.v công tác phòng, chống dịch Covid -19 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
BCUB185_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc