Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3404/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 10/09/2020  
  Trích yếu: V/v tham gia Khu triển lãm chung ngành nông nghiệp tại Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc tại Lào Cai năm 2020.  
Tệp đính kèm:
CVVP3404_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung