Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 598/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/04/2021  
  Trích yếu: V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT598_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy