Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 46/VPUB-LCT   Ngày ky´: 12/11/2021  
  Trích yếu: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46/2021 (Từ ngày 15/11 đến ngày 19/11/2021)  
Tệp đính kèm:
DT18941-1636711224043-03502233.docx
DT18941-1636711224043-03502233_converted(12.11.2021_19h57p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình