Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 300/QĐ-UBND   Ngày ky´: 19/02/2021  
  Trích yếu: V/v Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
T2.18.2021.-QD-kien-toan-BCD-HMTN.doc
T2.18.2020.-phieu-trinh-kien-toan-BCD-HMTN.docx
T2.18.2021.-QD-kien-toan-BCD-HMTN_converted(19.02.2021_08h54p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý