Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 622/QĐ-UBND   Ngày ky´: 16/11/2022  
  Trích yếu: V/v QĐ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh,  
Tệp đính kèm:
DT18068-1668588855377-44558547.docx
DT18068-1668588855377-44558547_converted(16.11.2022_21h52p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh