Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 200/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/02/2023  
  Trích yếu: GỬI LẠI FILE QĐ. LÝ DO SỬA LẠI DÒNG THỨ 7 TRANG 1 Về việc phân công thu thập thông tin phục vụ biên soạn số liệu tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2259-1676889472512-81407209.docx
DT2259-1676889482687-53213230.docx
DT2259-1676889472512-81407209_converted(21.02.2023_13h47p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình