Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 898/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/03/2020  
  Trích yếu: (KHẨN)_V.v vận động người dân khai báo y tế toàn dân NCOVI.  
Tệp đính kèm:
CVUB898_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc