Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2283/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/12/2021  
  Trích yếu: Về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 -2025  
Tệp đính kèm:
DT20461-1638942595066-13551770.doc
DT20461-1638942566663-79397289_nnminh-08-12-2021_15h41p35.doc
DT20461-1638942566663-79397289_nnminh-08-12-2021_15h41p35_converted(08.12.2021_16h11p23)_signed.pdf
chuong trinh kem theo(08.12.2021_16h19p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh