Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 48/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/08/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025  
Tệp đính kèm:
DT12681-1660556306478-22407177.doc
DT12681-1660556306478-22407177(18.08.2022_08h03p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc