Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2241/UBND-TTPVHCC   Ngày ky´: 24/06/2020  
  Trích yếu: V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2019.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2241_signed.pdf
304_HDTV_22062020_3-signed.pdf
304_HDTV_22062020_4-signed.pdf
304_HDTV_22062020_5-signed.pdf
304_HDTV_22062020.docx
304_HDTV_22062020_1.docx
304_HDTV_22062020_2.docx
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh