Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2898/UBND-VXNV   Ngày ky´: 14/08/2020  
  Trích yếu: V/v thực hiện các kiến nghị theo Báo cáo giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2898_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc