Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 583/KH-BCĐ   Ngày ky´: 22/02/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT2268-1676941693515-73843289.docx
DT2268-1676941693515-73843289_converted(22.02.2023_09h18p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung