Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 638/UBND-VXNV   Ngày ky´: 20/02/2022  
  Trích yếu: V/v tiếp tục tham mưu triển khai Công văn số 120/BGDĐT-KHTC ngày 14/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
DT2104-1644944043578-39850266.doc
CVUB 638_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh