Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2308/UBND-VXNV   Ngày ky´: 29/06/2020  
  Trích yếu: V/v điều chỉnh thời gian báo cáo kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2308_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung