Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1592/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/11/2022  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 10/11/2022  
Tệp đính kèm:
DT17884-1668416190671-72335001.doc
DT17884-1668416190671-72335001_converted(15.11.2022_08h59p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc