Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2976/UBND-PVHHC   Ngày ky´: 08/07/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC  
Tệp đính kèm:
DT10384-1657097810637-91483554_vominhtam-07-07-2022_17h07p10.doc
DT10384-1657097810637-91483554_vominhtam-07-07-2022_17h07p10_converted(08.07.2022_09h25p28)_signed.pdf
DT1922-1656637153174-85554323_nvsy-01-07-2022_08h24p01_signed_xuanky_01-07-2022-08-40-12(01.07.2022_09h42p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy