Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 934/UBND-VXNV   Ngày ky´: 26/03/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai việc khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng.  
Tệp đính kèm:
CVUB934_signed.pdf
1560_BYT-MT_25032020_1.docx
1560_BYT-MT_25032020_2-signed.pdf
1560_BYT-MT_25032020_3-signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý