Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 305/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/02/2021  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
QD-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-cua-Trung-tam-QLN-va-Chung-cu-TTr-374-SXD-02.02.2021.docx
QD-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-cua-Trung-tam-QLN-va-Chung-cu-TTr-374-SXD-02.02.2021(22.02.2021_14h31p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh