Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6855/UBND-VXNV   Ngày ky´: 16/12/2021  
  Trích yếu: V/v xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan việc thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 6410/UBND-VXNV ngày 24/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT20852-1639474576406-89206509_nguyendinhtuan-15-12-2021_22h38p40.doc
DT20852-1639474576406-89206509_nguyendinhtuan-15-12-2021_22h38p40(16.12.2021_14h10p56)_signed.pdf
dtub-quynh-ht_haitsonv-12-12-2021_17h28p36.doc
bao cao 6410-quynh-ht_haitsonv-12-12-2021_17h39p05_signed_hait.sonv_12-12-2021-17-46-55(12.12.2021_19h18p25)_signed.pdf
pluc-ht1(12.12.2021_19h20p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc