Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 84/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/01/2022  
  Trích yếu: V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT1042-1642576719801-89897064.doc
DT1042-1642576719801-89897064(20.01.2022_07h41p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang