Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3454/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 15/09/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Công văn số 3530/BGDĐT-TTr ngày 11/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
CVVP3454_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh