Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1372/QĐ-UBND   Ngày ky´: 03/10/2022  
  Trích yếu: V/v Bãi bỏ Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ Tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2020  
Tệp đính kèm:
DT15290-1664492864510-77866593_nnminh-30-09-2022_11h57p13.doc
DT15290-1664492864510-77866593_nnminh-30-09-2022_11h57p13_converted(03.10.2022_07h56p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung