Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 217/KH-UBND   Ngày ky´: 18/01/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2025.  
Tệp đính kèm:
DT828-1673862674168-35988184_nguyendinhtuan-17-01-2023_14h26p42.docx
DT828-1673862674168-35988184_nguyendinhtuan-17-01-2023_14h26p42(18.01.2023_15h32p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh