Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2537/UBND-VXNV   Ngày ky´: 23/06/2023  
  Trích yếu: V/v danh sách các cơ quan, đơn vị, địa phương được chọn khảo sát Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT9687-1687331502292-64416625.docx
DT9687-1687331502292-64416625(23.06.2023_08h05p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc