Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 491/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/09/2022  
  Trích yếu: V/v Điều chỉnh Khoản 2, Điều 8 Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13939-1662522918937-28005290_vominhtam-07-09-2022_16h31p12.docx
DT13939-1662522918937-28005290_vominhtam-07-09-2022_16h31p12_converted(07.09.2022_21h12p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam