Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4756/KH-UBND   Ngày ky´: 01/11/2022  
  Trích yếu: V/v Phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải quyếtthủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích”trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT16939-1667272530493-42998747.doc
DT16939-1667272530493-42998747_converted(01.11.2022_18h41p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc