Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4875/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 08/11/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 342/TB-VPCP ngày 01/11/2022 của Văn phòng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
342_TB-VPCP_01112022_1-signed.pdf
DT17544-1667871245070-41208535.doc
DT17544-1667871245070-41208535(08.11.2022_16h29p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung