Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3901/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/09/2019  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.  
Tệp đính kèm:
CVUB3901_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung